Adresspost

Kostnad

Startavgift

700

För adresserna 1-3 000

1,60 kr/st

För adresserna 3 001-10 000

0,96 kr/st

För adresserna 10 001-25 000

0,72 kr/st

För adresserna 25 001-150 000

0,56 kr/st

För adresserna 150 001-300 000

0,48 kr/st

För adresserna 300 001-500 000

0,44 kr/st

För fler än 500 000 adresser

Enligt offert

Prisexempel på total kostnad och genomsnittlig kostnad per adresspost, för ett adressuttag om 5 500 adresser

5 500 adressposter

Kostnad

Startavgift

700

För adresserna 1-3 000

4 800 kr

För adresserna 3 001-5 500

2 400 kr

Summa

7 900 kr

(Snittkostnad per adresspost

1,44 kr)

Moms

1 975 kr

Total kostnad

9 875 kr

Våra adresspriser