Vi gör nu om vårt webbaserade kampanjverktyg Forba Bilägare för att ge våra kunder ett verktyg med ökad stabilitet, ännu bättre svarstider och dessutom sänkta priser.Under våren utvecklar och förbättrar vi Forba Bilägare. Verktyget kommer att innehålla samma information som tidigare men våra kunder kommer att märka av kortare svarstider och får dessutom möjlighet att spara urval som bokmärken.


Under utvecklingsfasen kan det vara svårt att logga in på verktyget. Vi beklagar detta och hoppas att våra kunder har överseende och ser nyttan med de nya möjligheter som verktyget erbjuder.


Utöver den tekniska utvecklingen av verktyget ser vi även över priset för köp av ägar- och adressinformation via verktyget, och sänker priset per levererad post rejält.


Vi skrotar nu startavgiften och den gamla prislistan och tillämpar istället priset en krona per levererad post. (Dock med en minimiavgift på 500 kronor.)


Att köpa 2 000 poster kommer i framtiden att kosta 2 000 kronor mot tidigare 3 900 kronor. Det blir alltså både billigare och enklare att räkna på kostnaden för ett uttag.


Slutligen kommer vi att vidareutveckla våra webbaserade lösningar för fler fordonsslag.


I dagsläget omfattar Forba Bilägare personbilar och lätta lastbilar men under året kommer vi även att ta fram verktyg för motorcyklar, husbilar och husvagnar. Ser vi ett behov kan det dessutom bli aktuellt med ytterligare något eller några fordonsslag.


Kontakta Thomas eller Tommy om du har frågor kring Forba Bilägare eller andra lösningar för ditt företag, så hjälper de dig.


Vi på Forba!

Vi utvecklar vårt webbverktyg!