Integritetspolicy

Svensk Fordonsbas AB (”Forba”) värnar om den enskildes integritet och personliga information. Forba lagrar ingen personlig information utöver den fordonsrelaterade information som tillhandahålls av Transportstyrelsen.

Forbas hantering och lagring av personlig information sker i enlighet med GDPR/Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, länk till Dataskyddsförordningen).

Vi lagrar alltså inga personnummer, personnamn eller annan uppenbart personlig information i våra databaser, och ingen sådan information är heller tillgänglig via någon av de internetbaserade lösningar som Forba tillhandahåller.

Samtliga adressuppgifter och övrig information rörande privatpersoner hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister. (Länk till Transportstyrelsens webbplats.)

Vägtrafikregistret tar hänsyn till enskilda personer som har anmält att de inte önskar reklam, antingen via det s.k. NIX-registret eller genom en direkt kontakt med Transportstyrelsen.

Eftersom Forba inte lagrar någon personlig information finns det heller inga databaser där vi kan utesluta privatpersoner som inte önskar nås av direktreklam. Privatpersoner kan istället vända sig direkt till Transportstyrelsen (länk till Transportstyrelsens webbplats) och be dem att inte lämna ut några adressuppgifter om ändamålet är direktreklam.

Forba arbetar alltid med aktuella uppgifter när det gäller personlig information och varje uppdrag kontrolleras per automatik två gånger mot NIX-registret: En gång vid urvalstillfället och en gång innan vår leverans.

Enligt denna integritetspolicy förbinder sig Forba att:

  • aldrig behandla eller lagra några integritetskränkande uppgifter;
  • kontinuerligt uppdatera den information vi använder så att den är aktuell;
  • tillämpa och respektera NIX-registret;
  • skydda och säkra såväl information som fysisk maskinvara;
  • följa våra fastställda rutiner för adressuttag; samt
  • aldrig leverera utanför EU/EES.
  • aldrig leverera eller lagra information utanför EU/EES.


Har ni klagomål på vår behandling är ni välkomna att kontakta oss via e-post till info@forba.se, eller på telefonnummer 019-31 08 78.

Ni kan alltid kontakta Datainspektionen (länk till Datainspektionen) eller Transportstyrelsen (länk till Transportstyrelsens webbplats) om ni behöver ytterligare information eller har några åsikter.

Version 4.0, rev. 2018-05-28

Vårt utbud

Vi arbetar med hela fordonsparken, vilket omfattar allt från personbilar och lätta lastbilar, till släp, husvagnar, motorcyklar samt terränggående fordon.

Adressbeställning

Vi har aktuella adresser till fordonsägare i hela Sverige. Beställ via e-post eller direkt via vår hemsida.

Information om
samtliga företag

Här finner du information om samtliga registrerade företag i Sverige, även de som saknar registrerade fordon.

Webbaserade
lösningar

Hos oss finner du webbaserade lösningar som är kundanpassade och tillgängliga dygnet runt, alla dagar.

Kvalitetssäkrad
information

Vi uppdaterar vår information löpande och kvalitetssäkrar den så att den blir system- och användarvänlig.

Rapporter

Ta del av våra webbaserade fordonsrapporter. Aktuell fordonsinformation när du behöver den!

Statistik

På Forba levererar vi aktuell och överskådlig företags- och fordonsstatistik till kunder över hela landet.

Registrera dig till Forba Fordonsägare

Urvalsverktyg för reklamutskick utan startavgifter

Registrera dig här